Grondslag 

De grondslag van onze christelijke, reformatorische peuterspeelzaal is de Bijbel. Wij belijden God als Drie-eenheid:

  • de Vader, de Almachtige, Schepper en Onderhouder van hemel en aarde,
  • de Heere Jezus als de eniggeboren Zoon van God de Vader, als middelaar tussen God en (mensen)kinderen,
  • de Heilige Geest als de derde Persoon van de Drie-Eenheid, Die zicht geeft op Christus, ons troost en eeuwig bij ons blijft.

De christelijke, reformatorische sfeer op De Blokkentoren is daaraan te herkennen dat de Bijbel centraal staat en dat bidden en danken, het Bijbelverhaal en de Bijbelliederen vanzelfsprekend bij het dagprogramma horen. Normen en waarden die worden overgedragen zijn gebaseerd op de Bijbel.

Bijbelverhalen vertellen we aan de hand van de kijk-en luisterbijbels van Laura Zwoferink. En we gebruiken de prachtige flanelplaten van de stichting Timotheüs.


Ga terug naar Visie

 
E-mailen
Bellen
Info