Privacy verklaring

Kinderopvang De Blokkentoren, gevestigd aan de Lakméstraat 9, 7323 TJ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij PSZ De Blokkentoren zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
KOV De Blokkentoren
Lakméstraat 9
7323 TJ Apeldoorn
06- 38 79 64 10
contact@deblokkentoren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Blokkentoren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningummer;
 • Soort opvang en welke dagen;
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KOV De Blokkentoren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van de gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en de ontwikkeling van het kind;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Blokkentoren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Blokkentoren gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat u een aanvraag kan indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens wij verwerken. Als u een dergelijke aanvraag doet, zullen wij de volgende gegevens verstrekken:

 • De doeleinden van de gegevensverwerking;
 • De aard en de herkomst van de persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • De derde partijen aan wie wij gegevens verschaffen, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Dit volgt na een inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag worden gevraagd indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn voor onze werkzaamheden of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. De Blokkentoren moet een wettelijke bewaartermijn naleven van bijvoorbeeld de Belastingdienst.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@deblokkentoren.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Blokkentoren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via contact@deblokkentoren.nl


Ga terug naar Kwaliteit en Veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info