Ouders

Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers vinden wij erg belangrijk. Op verschillende manieren onderhouden wij contact met ouders:

  • Bij het halen en brengen is er altijd gelegenheid om elkaar even te spreken.
  • Na afloop van de ochtend communiceren de pedagogisch medewerkers via het schriftje in het ouderloket wat er de ochtend zoal gebeurd is. Ondersteund met foto's. Zo is er thuis een aanknopingspunt om met elkaar de ochtend te evalueren.
  • Als er bijzonderheden zijn met een kind op de groep of in de thuissituatie kan er ten allen tijde een afspraak maken voor een wat uitgebreider gesprek. Dit door zowel ouders, als door de pedagogisch medewerker.
  • Twee maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Deze gesprekken zijn niet verplicht. De observaties en de ontwikkeling van het kind kunnen dan worden besproken.
  • Iedere op één na laatste week voor een vakantie (met uitzondering van de zomervakantie en kerstvakantie) hebben we een inloopmorgen. Ouders mogen dan wat langer blijven bij het brengen van hun kind. Zo is er ruimte om ouders onderling te ontmoeten, om de leidsters te spreken en om de kinderen bezig te zien.
  • Soms organiseren wij activiteiten waarbij de hulp van ouders wordt gevraagd. Bijvoorbeeld meerijden met een uitje naar het bos of de supermarkt.
  • Ongeveer vier keer per jaar wordt er vergaderd door de oudercommissie. Vooraf worden alle ouders op de hoogte gesteld van de vergadering en om input gevraag waar nodig.
  • De oudercommissie organiseert ten minste 1 keer per anderhalf jaar een activiteit


Ga naar:

Oudercommissie

Praktische informatie

Aanmelden

 
E-mailen
Bellen
Info