Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid en kwaliteit staan bij de Blokkentoren in een hoog vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en alle kinderen die wij opvangen veilig zijn en zich veilig voelen.
We werken met een klein team en vaste leidsters op de groepen. Een vast gezicht en een vertrouwd ritme vinden wij belangrijk voor kinderen.
Onze groepen bestaan uit maximaal 8 (1 leidster) of maximaal 16 kinderen (2 leidsters). Op een aantal morgens is naast de leidster(s) ook een vaste vrijwilligster aanwezig.

Ieder kind is gekoppeld aan een vaste leidster, de mentor. Zij is aanspreekpunt voor de ouders bij bijzonderheden. Ook voert zij de observaties uit.


We werken onder andere met een veiligheid- en- gezondheidbeleid. Hierin wordt bijvoorbeeld uitvoerig beschreven hoe wij omgaan met mogelijke risico's.


Ook werken wij vanuit een vierogen-principe, wat wil zeggen dat er altijd een tweede paar ogen mee kan kijken op de groep. Een leidster is nooit alleen met de kinderen in het gebouw.


Verder gebruiken wij, wanneer nodig, de Meldcode Kindermishandeling. Onze leidsters worden bij herhaling getraind om alert te zijn op signalen. Het welzijn van het kind staat hierin altijd voorop.

U kunt al deze documenten downloaden via de ouderlogin.

De kwaliteit en veiligheid van onze opvang wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd.


Ga naar:

Ontwikkeling van het kind

Dagritme

Inrichting ruimte

Beleid

GGD inspectie

Privacybeleid

 
E-mailen
Bellen
Info