De ontwikkeling van het kind

Naast de dagelijkse observaties, observeren wij ook gericht met een observatiesysteem om te kijken hoever een kind is in zijn of haar ontwikkeling.

Soms blijkt het dat een kind meer ondersteuning nodig heeft, omdat het opvalt in gedrag of ontwikkeling. Onze zorgcoördinator helpt dan met het opstellen van een "plan van aanpak"; hoe kunnen we hem of haar zo goed mogelijk begeleiden? Kunnen we dit zelf, of is het nodig dat een externe specialist mee kijkt en denkt? Dit kan bijvoorbeeld een logopedist of een orthopedagoog van CJG zijn. Hier worden ouders nauw in betrokken. Samen zoeken we het beste voor het kind en het functioneren binnen de groep.


Wij werken met de Meldcode Kindermishandeling. Deze kunnen ouders downloaden in het ouderloket. In het geval van zorgen om het kind, schakelen wij onze aandachtsfunctionaris in die ons hierbij adviseert.
Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij altijd voorop.


Ga terug naar Kwaliteit en Veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info