Oudercommissie

De Blokkentoren heeft een Oudercommissie. Als u contact met hen wilt opnemen kan dat via: oc@deblokkentoren.nl.


Doel van de OC
De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers met betrekking tot opvang van hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders hierin te vertegenwoordigen.


Wie zijn wij

Hanne van Engelen

Hanne van Engelen

Positie Secretaris, locatie Teuge

Over Ik ben Hanne van Engelen. Getrouwd met Gerrit en we hebben drie jongens. Luc, Xam en Yurre. Ik mag de hele week thuis met bloemen bezig zijn voor ‘Moois van Hanne’ en ik ben een lid van de oudercommissie. Nu ons 2e kind op de Blokkentoren zit, vind ik het leuk om ook vanuit deze hoek mee te denken over de peuterspeelzaal.

Sanne van der Meulen

Sanne van der Meulen

Positie OC lid, locatie Teuge

Over Hallo allemaal, mijn naam is Sanne van der Meulen. Ik ben 27 en getrouwd met Wesly. Sinds augustus gaat ons zoontje Johnny met veel plezier naar de Blokkentoren in Teuge. Sindsdien maak ik ook deel uit van de oudercommissie. Ik wens alle kinderen én ouders een onvergetelijke tijd toe op deze gezellige peuterspeelzaal!

Johan Morren

Johan Morren

Positie Voorzitter, locatie Apeldoorn

Over Sinds afgelopen zomer ben ik lid van de oudercommissie. Ik ben Johan Morren en ben getrouwd met Linda. We hebben twee kinderen: Daniël en Marthe. Daniël is afgelopen september, na anderhalf jaar Blokkentoren doorgestroomd naar groep 1 van de Eben-Haëzerschool in Apeldoorn. Marthe is afgelopen september begonnen op de Blokkentoren. Als ouders hebben we hier dus al enige ervaring mee. De komende tijd hoop ik vanuit de oudercommissie mee te denken over het reilen en zeilen op de Blokkentoren.

Anneke van Veen

Anneke van Veen

Positie OC lid, locatie Apeldoorn

Over Hallo, ik ben Anneke van Veen, moeder van Joah die nu op de dinsdag in Apeldoorn naar de Blokkentoren gaat. We hebben zelf 5 kinderen waarvan Joah de jongste is. Op mijn werkdagen werk ik als gastouder en geniet ik van 5 kleintjes onder de 4 jaar. Om hier mee te kijken/helpen als ouder van oudercommissie vind ik erg leuk en zelfs nog leerzaam ook binnen mijn werk als gastouder!

Adviesrecht
De OC heeft op basis van de Wet kinderopvang adviesrecht op de meest essentiële onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de eigenaar wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de eigenaar vergaderen.

Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.
De OC behartigt de algemene belangen van de ouders en hun kind per locatie.
Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang.
Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling;
Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Overige taken OC
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkse speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vader-verwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters
Bereikbaarheid OC
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC maar ook met ideeën voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: oc@deblokkentoren.nl   

Op dit moment bestaat de OC uit uit 4 personen. Hieronder stellen zij zich aan u voor:


Ga terug naar ouders
 
E-mailen
Bellen
Info