Oudercommissie

De Blokkentoren heeft een Oudercommissie. Als u contact met hen wilt opnemen kan dat via: oc@deblokkentoren.nl.


Doel van de OC
De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers met betrekking tot opvang van hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders hierin te vertegenwoordigen.


Wie zijn wij

Jacolien Overeem

Jacolien Overeem

Positie OC Lid, secretaris, locatie Teuge

Over Mijn naam is Jacolien Overeem, ik ben getrouwd en moeder van drie geweldige jongens. Daniël, Evan en Julian. Evan zit op dit moment op de Blokkentoren.

Hanne van Engelen

Hanne van Engelen

Positie OC lid, locatie Teuge

Over Ik ben Hanne van Engelen. Getrouwd met Gerrit en we hebben drie jongens. Luc, Xam en Yurre is 6 maanden. Ik mag de hele week thuis met bloemen bezig zijn voor ‘Moois van Hanne’ en ik ben een nieuw lid van de oudercommissie. Nu ons 2e kind op de Blokkentoren zit, vind ik het leuk om ook vanuit deze hoek mee te denken over de peuterspeelzaal.

Gerdien Godschalk

Gerdien Godschalk

Positie OC lid, voorzitter, locatie Apeldoorn

Over Mijn naam is Gerdien Godschalk, getrouwd en moeder van 6 kinderen. Onze jongste Femke zit op de Blokkentoren.

Marjolein van Moerkerken

Marjolein van Moerkerken

Positie OC lid, locatie Apeldoorn

Over Ik ben Marjolein van Moerkerken, getrouwd en moeder van 2 meiden. Onze jongste, Lieke gaat op dit moment naar de Blokkentoren.

Adviesrecht
De OC heeft op basis van de Wet kinderopvang adviesrecht op de meest essentiële onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de eigenaar wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de eigenaar vergaderen.

Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.
De OC behartigt de algemene belangen van de ouders en hun kind per locatie.
Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang.
Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling;
Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Overige taken OC
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkse speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vader-verwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters
Bereikbaarheid OC
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC maar ook met ideeën voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: oc@deblokkentoren.nl   

Op dit moment bestaat de OC uit uit 4 personen. Hieronder stellen zij zich aan u voor:


Ga terug naar ouders
 
E-mailen
Bellen
Info