Tarieven 2023

Wij proberen onze tarieven zo laag mogelijk te houden. Daarom gaan wij niet boven het maximaal te vergoeden tarief van de Belastingdienst uit. Het uurtarief

is per 1 maart 2023 € 9,12. 


Maandag- dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend 8.40 uur tot 12.25 uur of woensdagochtend 8:30-12:15. 


Opvang 3,75 uur per ochtend.

Aant. ochtenden/ week

Uurtarief
va. 1 mrt 23

Kosten/ mnd

Gem. aant. uren/  mnd 

1

€ 9,12

€ 114,-

12,5

2

€ 9,12

€ 228,-

25

3

€ 9,12

€ 342,-

37,5

De tarieven zijn gebaseerd op 40-41 schoolweken. Dit betekent dat er voor de schoolvakantieweken, regio midden, en de Chr. Feestdagen, waarop de school gesloten is, niet betaald wordt. Het niet betalen van één maand ouderbijdrage, omdat u veel dagen hebt gemist, op vakantie bent geweest of anderzijds, is niet mogelijk. Deze dagen mogen op een andere ochtend, binnen 6 weken worden ingehaald.
Bovenstaande tarieven voor 2023 zijn opgedeeld in betaling van 12 maanden. Wij kiezen hiervoor, zodat u niet bij iedere vakantie er aan hoeft te denken de toeslag stop te zetten. De toeslag van de belasting loopt ook over 12 maanden. Dit betekent voor uw factuur dus dat u per maand minder betaalt dan u afneemt, maar dan wel in de vakanties door betaalt.


Incidenteel een extra ochtend kost € 34,20 per ochtend.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 voor het eerste kind en € 6,25 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin. Op uw eerste factuur staat ook het inschrijfgeld. 

Incassering ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt betaald bij vooruitbetaling. Betaling geschiedt via automatische incasso. Er wordt maandelijks aan u gefactureerd. In de eerste week van de nieuwe maand ontvangt u de factuur en zal het factuurbedrag via een automatische incasso rond de 6e werkdag van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Indien het niet mogelijk is om de ouderbijdrage via automatische incasso te incasseren en/of wordt het bedrag gestorneerd dan zullen wij u de maand opvolgend hiervoor € 5,-- per kind in rekening brengen als zijnde kosten voor geen automatische incasso.

http://www.toeslagen.nl hier kunt u een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag.


Ga naar:
Kinderopvangtoeslag

Tegemoetkoming éénkostwinnergezinnen

 
E-mailen
Bellen
Info