Tegemoetkoming éénkostwinner-gezinnen

Verschillende Gemeentes hebben een regeling om ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag tegemoet te komen in de kosten voor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk. 


Klik verder op de link van de gemeente waar u woont voor meer informatie:

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Voorst


De Gemeente Epe heeft wel een regeling, maar die is alleen van toepassing als u kinderopvang afneemt binnen de gemeente Epe. Dit geldt dus niet als uw peuter naar de Blokkentoren gaat.


 
E-mailen
Bellen
Info