Het Kind

Wij geloven dat ieder kind door God geschapen is en er dus mag zijn zoals hij of zij is. Met zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden.


Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen.
Kinderen ontwikkelen door te spelen; spelen is plezier hebben, spelen is leren. Ruimte tot vrij spel neemt daarom op De Blokkentoren een grote plaats in. Stimulans en ondersteuning van kinderen onderling en van volwassenen zijn hierbij heel belangrijk.
Op de Blokkentoren willen wij ieder kind tot zijn recht laten komen. Hiervoor is nodig  dat we kinderen veel observeren tijdens hun spel. Zo kunnen we ontdekken wat nodig om ieder kind tot bloei en groei te laten komen. Daarbij is een goed contact met ouders essentieel.


Gaan naar:

Grondslag

 
E-mailen
Bellen
Info