Beleid

Wij werken met verschillende beleidsstukken om de veiligheid en kwaliteit van de opvang te waarborgen. Deze stukken zijn voortdurend in ontwikkeling en worden uitvoerig met het team besproken. Dit vinden wij erg belangrijk, zodat het teambreed gedragen wordt en dat beleid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

Ouders kunnen veel beleidsstukken inzien in het ouderloket.

Beleidsstukken waar wij onder andere mee werken:

  • Veiligheid- en gezondheidsbeleid
  • Pedagogisch Beleid
  • Meldcode
  • Vierogen- beleid
  • Zorgprotocol

Ga terug naar Kwaliteit en Veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info