Visie

Het samen met het team gestalte geven aan een christelijke/reformatorische peuterspeelzaal, waar Gods Woord en de liefde tot de Heere en de naaste centraal staat en waar God beleden wordt als:

  • de Vader, de Almachtige, Schepper en Onderhouder van hemel en aarde,
  • de Heere Jezus als de eniggeboren Zoon van God de Vader, als middelaar tussen God en (mensen)kinderen,
  • de Heilige Geest als de derde Persoon van de Drie-Eenheid, Die zicht geeft op Christus, ons troost en eeuwig bij ons blijft.


De meerwaarde van een peuterspeelzaal met bovengenoemde visie is:

  • Bijbelvertellingen, kinderliedjes en voorleesboekjes, verjaardagsfeestjes, etc. zijn overeenkomstig de christelijke/reformatorische sfeer zoals we die thuis gewend zijn.
  • De regels in de omgang met elkaar en met de wereld om ons heen zijn gebaseerd op het Woord van God.
  • Er wordt op een eenvoudige wijze met de kinderen gespreken over de noodzakelijkheid van bekering en de mogelijkheid van zalig worden.
  • Er wordt een soepeler overgang van thuis naar een (christelijke/reformatorische) basisschool voorbereid (waarbij het kind in veel gevallen meteen hele dagen van huis is).
  • Voor kinderen die in hun woonbuurt contact met andere kinderen missen omdat er of geen leeftijdgenootjes wonen of de sfeer op straat te sterk afwijkt van de sfeer thuis, is de peuterspeelzaal een ontmoetingsplaats met leeftijdsgenootjes en kan op die wijze in een behoefte worden voorzien.