Toeslag aanvragen

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw toeslagpartner ieder voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- U werkt. De koppeling aan de gewerkte uren geldt ook als u zelfstandige bent, ZZP-er, stukloon heeft, een baan met een flexibel contract, werkzaam in een maatschap of  V.O.F. Voor zelfstandigen en ZZP-ers geldt dat zij aannemelijk moeten maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

- U volgt een traject naar werk, een studie of een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling.

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die de ouder met de minste uren van u beide werkt of een traject naar werk, studie of inburgeringcursus volgt. Als die ouder bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, is deze 20 uur de basis voor het recht op kinderopvangtoeslag. Bij dagopvang, waar de peuterspeelzaal onder valt, voor kinderen van 0-4 jaar heeft u recht op een toeslag van 140% van de uren van de partner met de kleinste baan. In deze 140% is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. B.v. als u een werkdag heeft van 8 uur betekent dit dat u 11 uur  (8x140% = 11,2 uur) kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. http://www.toeslagen.nl


U kunt de kinderopvangtoeslag acht weken vooraf startdatum peuterspeelzaal tot drie maanden na plaatsing aanvragen. Vraagt u na drie maanden de kinderopvangtoeslag aan dan ontvangt u kinderopvangtoeslag over de laatste drie maanden en heeft u geen recht meer op toeslag over de maanden voorafgaande aan deze drie maanden.

Einddatum en beëindigen kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind op zijn verjaardag naar de basisschool dan moet u binnen vier weken uw kinderopvangtoeslag stopzetten. U ontvangt toeslag tot de maand opvolgend van uw kind zijn verjaardag.

Latere startdatum dan de verjaardag. Hierbij is de startdatum van de basisschool bepalend voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Het is dus mogelijk, ook al is uw kind 4 jaar, om nog kinderopvangtoeslag te ontvangen. B.v. uw kind wordt in juni 4 jaar en gaat pas na de zomervakantie naar school. U kunt dan tot de start van de zomervakantie kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit geldt voor alle perioden in het jaar.

Tijdelijke stopzetting

Gaat uw kind tijdelijk niet meer naar de peuterspeelzaal dan kunt u de kinderopvangtoeslag op nul zetten. Als uw kind dan weer naar de peuterspeelzaal gaat past u het aantal uren weer aan.