Toeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag 2022 en 2023

Er zijn verschillende situaties waarin u (mogelijk) recht heeft op kinderopvangtoeslag (een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang). Voor beide ouders moet één van onderstaande situaties van toepassing zijn, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • u werkt
 • u volgt een opleiding
 • u volgt een traject naar werk
 • u volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
 • u heeft een SMI-indicatie
 • u heeft een permanente Wlz-indicatie
 • na ontslag voor een beperkt aantal uur binnen hetzelfde kalenderjaar.

Let op: er gelden soms aanvullende voorwaarden. Zie de informatie op deze pagina. 

De kinderopvangtoeslag bestaat uit een overheidsdeel en een werkgeversdeel. Beiden worden uitgekeerd door Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast betalen ouders een zogenaamde ouderbijdrage. Om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag stelt Belastingdienst/Toeslagen een aantal eisen. 

Alle voorwaarden zijn te vinden op verschillende pagina's van de site van Belastingdienst/Toeslagen:  

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (voorwaarden)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen (korte uitleg)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk?

U kunt ook kijken in de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag. De toolkit is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

Belastingdienst/Toeslagen werkt aan verbeteringen in het huidige systeem van kinderopvangtoeslag. BOinK is bij dit project betrokken. De politiek maakt plannen om kinderopvang (bijna) gratis te maken. Kijk hier voor meer informatie over gratis kinderopvang.

U kunt de kinderopvangtoeslag acht weken vooraf startdatum peuterspeelzaal tot drie maanden na plaatsing aanvragen. Vraagt u na drie maanden de kinderopvangtoeslag aan dan ontvangt u kinderopvangtoeslag over de laatste drie maanden en heeft u geen recht meer op toeslag over de maanden voorafgaande aan deze drie maanden.

Geeft u wijzigingen in uw contract ALTIJD door aan de belastingdienst!!

Einddatum en beëindigen kinderopvangtoeslag

 • Uw kind gaat op zijn verjaardag naar de basisschool: U moet binnen vier weken uw kinderopvangtoeslag stopzetten. U ontvangt toeslag tot de maand opvolgend van uw kind zijn verjaardag.
 • Uw kind gaat pas later dan zijn 4e verjaardag naar school: Hierbij is de startdatum van de basisschool bepalend voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Het is dus mogelijk, ook al is uw kind 4 jaar, om nog kinderopvangtoeslag te ontvangen.
  B.v. uw kind wordt in juni 4 jaar en gaat pas na de zomervakantie naar school. U kunt dan tot de start van de zomervakantie kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit geldt voor alle perioden in het jaar.

Tijdelijke stopzetting

Gaat uw kind tijdelijk niet meer naar de peuterspeelzaal dan kunt u de kinderopvangtoeslag op nul zetten. Als uw kind dan weer naar de peuterspeelzaal gaat past u het aantal uren weer aan.