Rianne Averesch Pedagogisch medewerker

Mijn naam is Rianne Averesch. Sinds september 2015 werk ik op de Blokkentoren de Maten. Het is wel leuk om even iets te zeggen over wie ik ben. Samen met Henk hebben we twee kinderen; een zoon van 15 jaar (2000) en een dochter van 5 jaar (2010). We wonen in Apeldoorn.

Als opleiding heb ik MDGO-AW. Ik heb vroeger gewerkt bij het dagactiviteitencentrum 'de Dorsvloer' in Bodegraven en de 'Eliezerschool' in Zwolle. Naast het werk op de Blokkentoren doe ik voor verschillende organisaties vrijwilligerswerk (Ontmoeting, Rode Kruis, MAF). 

Ik ken de Blokkentoren al van vroeger. Ik werkte als vrijwilliger bij de Blokkentoren - Noord. Dit heb ik 6 jaar gedaan. Het is mooi en dankbaar werk, peuters begeleiden in hun ontwikkeling. Vooral een veilige omgeving bieden vind ik belangrijk voor ze. Meerwaarde heeft het voor mij ook dat we de peuters Bijbelse verhalen vertellen en ze daarin kunnen wijzen op Christus. Elke keer opnieuw genieten van een fijne sfeer, zowel met de peuters als met de collega's.