Hilde Guis Eigenaar Eigenaar

Mijn naam is Hilde Guis. Ik ben getrouwd met Pieter en samen hebben we 3 kinderen; 2 jongens en een meisje. In 2001 ben ik afgestudeerd aan de PABO en heb toen verschillende jaren in het onderwijs gewerkt.
Mijn loopbaan bij de Blokkentoren begon toen zij nog een vrijwilligersorganisatie was, in 2012, in het bestuur en als leidster. Vervolgens werkte ik jaren in Teuge als leidster en als pedagogisch beleidsmedewerker en coach. In 2020 werd ik locatiemanager voor beide locaties; Apeldoorn en Teuge.

Vanaf 1 augustus 2022 mag ik mij eigenaar noemen van de Blokkentoren. De Blokkentoren heeft mijn hart. Dit omdat we werken met peuters, een super mooie doelgroep. En omdat we aan hen al iets mogen door geven van Gods Woord en het leven met Hem. Het is heerlijk om de kinderen te zien spelen, ze te horen kletsen en om hun ontwikkeling daarin te zien. Mooi ook de spontane gesprekjes die soms plaats vinden naar aanleiding van een Bijbelverhaal. Kinderen zijn zo puur.
Heel bijzonder dat wij de kinderen mogen begeleiden, stimuleren en volgen in hun ontwikkeling!! We hopen dit nog vele jaren te mogen doen, met een super gezellige enthousiast team.