Inrichting

Een belangrijk criterium bij de inrichting van de peuterspeelzaal is overzicht. Overzicht over de ruimte is zowel voor de pedagogisch medewerkster alsmede voor het kind belangrijk. De pedagogisch medewerkster moet een zo goed mogelijk overzicht op alle kinderen kunnen houden. Voor kinderen die net op de peuterspeelzaal zijn is het belangrijk om oogcontact met de leiding te hebben terwijl ze aan het spelen zijn. De oudere peuters hebben al wat meer behoefte om af en toe in een ”afgesloten” hoekje met elkaar te spelen. Bij de inrichting is rekening gehouden met deze behoeften van de kinderen.

De ruimte is, onder andere door kleur, verschillend materiaalgebruik en duurzaam materiaal aantrekkelijk voor kinderen en nodigt uit tot spel.