Accommodatie

De Blokkentoren is op haar locaties gevestigd in een lokaal van basisschool De Eben- Haƫzerschool. Op onze locatie in Teuge hebben we daarbij een eigen buitenruimte. Op onze locatie in Apeldoorn maken we gebruik van het kleuterplein.

De ruimtes van De Blokkentoren zijn ingericht volgens de normen van het Bouwbesluit en volgens de richtlijnen opgesteld door de Gemeente. De Blokkentoren hanteert hiervoor het Veiligheids- en Gezondheidsmanagement, methoden voor peuterspeelzalen, zoals vastgesteld door het Landelijk Centrum HygiĆ«ne en Veiligheid LCHV en de GGD Nederland.  


De GGD, die belast is met het toezicht, zal De Blokkentoren jaarlijks beoordelen op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie, het actieplan, het gezondheids- en veiligheidsverslag en via steekproeven.

 
Daarnaast is het document "Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4jarigen)" op de peuterspeelzaal aanwezig. Dit document van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is gebaseerd op de LCI-richtlijnen Infectieziektebestrijding en beschrijft de gezondheidsrisico's met de daarbij behorende acties.