Pedagogisch beleid

De belangrijkste punten uit ons pedagogisch beleidsplan worden hieronder genoemd.

Uiteraard kunt u als ouder het gehele pedagogisch beleidsplan opvragen bij één van onze pedagogisch medewerksters of bij de administratie.


De Blokkentoren wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Tegelijk helpen wij mee aan de zorg voor de opvoeding en de verzorging van het kind. Deze ontplooiing willen wij nastreven door de kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf te leren. 

Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Belangrijk hierin is dat kinderen kunnen ontdekken, hun zintuigen worden geprikkeld en de natuur leren kennen en beleven.

Op deze manier werken we aan 4 grote doelen; emotionele veiligheid, de persoonlijke- en sociale competentie en de ontwikkeling van waarden en normen.