Samenwerking met ouders

De Blokkentoren wil graag een grote mate van betrokkenheid en met regelmaat contact met de ouders.

Dat kan op de volgende manieren gebeuren:

  • Persoonlijk contact van de pedagogisch medewerksters met de ouders, wanneer zij hun kind brengen en halen. Bijzonderheden thuis of op de peuterspeelzaal kunnen uitgewisseld worden.
  • Communicatie via het schriftje in het ouderloket
  • Het organiseren van een ouderavond.
  • Het samen praten over opvoedingsvragen op allerlei gebied: zindelijkheid, koppigheid, godsdienstige vorming, etc.
  • Het door de ouders laten maken en/of repareren van houten speelgoed/ meubilair of andere materialen.
  • Hulp bij de jaarlijkse schoonmaak.
  • Ondersteuning van de oudercommissie bij activiteiten.
  • Het verspreiden van de nieuwsbrief  "Het Bloknootje".