Oudercommisie

Sinds 2021 heeft de Blokkentoren een Oudercommissie. Als u contact met hen wilt opnemen kan dat via: oc@deblokkentoren.nl.

Wat is het doel van de OC?

De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers met betrekking tot opvang van hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders hierin te vertegenwoordigen.
De OC heeft op basis van de Wet kinderopvang adviesrecht op de meest essentiële onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de eigenaar wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de eigenaar vergaderen.

Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.
De OC behartigt de algemene belangen van de ouders en hun kind per locatie.

Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang.

Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling;

Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Wat doet de OC nog meer:
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkse speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vader-verwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters

Hoe is de OC te bereiken?
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC maar ook met ideeën voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: oc@deblokkentoren.nl   


Wie zijn wij?


Ik ben Erica Boede, getrouwd en moeder van Lauren, Janne, Ferre en Suze. Ferre zit op dit moment op de Blokkentoren.

Mijn naam is Jacolien Overeem, ik ben getrouwd en moeder van drie geweldige jongens. Daniël, Evan en Julian. Evan zit op dit moment op de Blokkentoren. 

Mijn naam is Ellen Dijkhof, getrouwd en moeder van Janine.

Ik ben Marjolein van Moerkerken, getrouwd en moeder van 2 meiden. Onze jongste, Lieke gaat op dit moment naar de Blokkentoren.

Ik ben Gerwin, getrouwd en vader van Emma.

Mijn naam is Gerdien Godschalk, getrouwd en moeder van 6 kinderen. Maarten en Juda zitten op de Blokkentoren.