Openingstijden

De Peuterspeelzaal is 40 weken in het jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 11.45 uur. Deze 40 weken lopen gelijk met de schoolvakanties regio midden.

Op feestdagen zoals vermeld in de CAO-kinderopvang zijn wij echter gesloten. Dit geldt voor de volgende dagen: 1 januari, 2e Paasdag, 27 april Koningsdag, 1x per 5 jaar op 5 mei, 2e Pinksterdag, Hemelvaart en Kerst. Aansluitend bij de scholen zijn wij ook gesloten op Goede Vrijdag, biddag voor gewas en arbeid en dankdag voor gewas en arbeid.
Twee dagen per jaar zal De Blokkentoren zijn gesloten i.v.m. een studiedag voor het personeel.

Mocht uw peuterspeelzaaldag op een studiedag vallen dan heeft u de mogelijkheid om deze dag te ruilen. Ruilen is mogelijk een maand voor de studiedag tot eind december van hetzelfde jaar.  Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat en het de medewerkster-kindratio niet overschrijdt.
Eventueel kan de leidster een hele dag verplaatsen naar een andere dag, b.v. de studiedag die op dinsdag valt wordt verplaatst naar de woensdag.

De Blokkentoren maakt jaarlijks, uiterlijk op 31 december, de sluitingsdagen voor het komende jaar bekend, via de nieuwsbrief "Het Bloknootje vanuit de directie".

Dagritme

Tijden

Omschrijving

08.45 uur

09.00 uur   

Brengen van uw kind en start van de ochtend met vrijspel.

09.10 uur

09.15 uur

We ruimen samen op met het opruimliedje.

09.15 uur

09.45 uur

1e kring: opening met gebed, kringgesprek, thema activiteit

09:45 uur  

09.55 uur

We eten fruit aan tafel

09.55 uur

10.35 uur

Vrij spelen en/of we gaan samen werken rondom een thema. Ook gaan kinderen naar het toilet of worden ze verschoond.

We bieden iedere dag een activiteit aan waarin plezier centraal staat en kinderen de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.

10.40 uur

11.10 uur

2e kring, Bijbelverhaal, tevens sluiting met dankgebed en drinken.

11.10 uur

11.45 uur

Binnen of buiten spelen.

11.30 uur

11.45 uur    

Kinderen worden opgehaald.