Openingstijden

De Peuterspeelzaal is 40-41 weken in het jaar geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 11.45 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Deze 40-41 weken lopen gelijk met de schoolvakanties regio midden.

Op feestdagen zoals vermeld in de CAO-kinderopvang zijn wij echter gesloten. Dit geldt voor de volgende dagen: 1 januari, Koningsdag 27 april, 1x per 5 jaar op 5 mei, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Kerst. Aansluitend bij de scholen zijn wij ook gesloten op Goede Vrijdag, biddag voor gewas en arbeid en dankdag voor gewas en arbeid en de vrijdag na Hemelvaartsdag. Deze dagen kunnen niet worden geruild.

Bij vakanties van de Eben- Haëzerschool die buiten de nationale vakanties vallen (bijv. een week met Pinksteren) zijn wij ook gesloten, i.v.m. ons vier-ogenprincipe. Deze dagen kunt u gedurende het hele kalenderjaar wel inhalen.

Twee dagen per jaar zal De Blokkentoren zijn gesloten i.v.m. een studiedag voor het personeel. Mocht uw peuterspeelzaaldag op een studiedag vallen dan bestaat de mogelijkheid om deze dag te ruilen. Ruilen is mogelijk zes weken voor de studiedag tot eind december van hetzelfde jaar. Ruilen is alleen mogelijk mits de groepsgrootte dit toelaat en de beroepskracht – kindratio. De Blokkentoren maakt jaarlijks, uiterlijk op 31 december, de sluitingsdagen voor het komende jaar bekend, via de nieuwsbrief, "Het Bloknootje vanuit de directie".

Dagritme

We vinden het voor de peuter belangrijk dat er structuur en regelmaat wordt geboden. Er wordt daarom met een vast programmastructuur per dagdeel gewerkt. Door deze duidelijke structuur weten peuters waar ze aan toe zijn en dit biedt veiligheid.

Het dagritme ziet er als volgt uit:

Tijden
Omschrijving
08.45 (8.30) uur
09.00 uur  
Brengen van uw kind en start van de ochtend met vrijspel.
09.10 uur
09.15 uur
We ruimen samen op met het opruimliedje.
09.15 uur
09.45 uur
1e kring: opening met gebed, kringgesprek, thema activiteit
09:45 uur  
09.55 uur
We eten fruit in de kring
09.55 uur
10.35 uur
Vrij spelen en/of werken rondom een thema. Ondertussen gaan kinderen naar het toilet of worden verschoond.
We bieden iedere dag een activiteit aan waarin plezier centraal staat en kinderen de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.
10.40 uur 11.10 uur
2e kring, Bijbelverhaal, tevens sluiting met dankgebed en drinken.
11.10 uur
11.45 uur
Buiten spelen.
11.30  (11.45) uur
11.45 (12.00) uur    
Kinderen worden opgehaald.

 NB: in de Maten zijn de 2e kring en het buitenpelen omgedraaid.