Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het kader van de Wet Kinderopvang heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgesteld. Deze wet verplicht kinderopvangorganisaties zich te registreren. In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De Blokkentoren staat ingeschreven in het LRKP:

LRPK nummer Teuge        :114918028
LRPK nummer de Maten    :171641577