Landelijk Register Kinderopvang

In het kader van de Wet Kinderopvang heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Landelijk Register Kinderopvang (LRK) opgesteld. Deze wet verplicht kinderopvangorganisaties zich te registreren. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

De Blokkentoren staat ingeschreven in het LRK.

LRK nummer Blokkentoren Teuge         114918028
LRK nummer Blokkentoren de Maten    931028814