Kosten

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op 40-41 schoolweken. Dit betekent dat er voor de schoolvakantieweken, regio midden, en de Chr. Feestdagen, waarop de school gesloten is, niet betaald wordt. Het niet betalen van één maand ouderbijdrage, omdat u veel dagen hebt gemist, op vakantie bent geweest of anderzijds, is niet mogelijk. Deze dagen mogen op een andere ochtend worden ingehaald.

Onderstaande tarieven voor 2022 zijn opgedeeld in betaling van 12 maanden. Wij kiezen hiervoor, zodat u niet bij iedere vakantie er aan hoeft te denken de toeslag stop te zetten. De toeslag van de belasting loopt ook over 12 maanden. Dit betekent voor uw factuur dus dat u per maand minder betaalt dan u afneemt, maar dan wel in de vakanties door betaalt.

http://www.toeslagen.nl hier kunt u een proefberekening maken

Peuterspeelzaal Maandag- dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend 8.40 uur tot 12.25 uur
of woensdagochtend 8:30-12:15   Opvang 3,75 uur per ochtend. 

Aantal ochtenden/ week

Kosten/uur

Kosten/maand

Gemiddelde aantal uren
per maand dat u betaalt

1

€  8,50

€   106,25

12,50

2

€  8,50

€   212,50

25

3

€  8,50

€    318,75

37,50
Incidenteel een extra ochtend
€   31,88


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 voor het eerste kind en € 6,25 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin. Bij inschrijving ontvangt u een factuur om uw inschrijfgeld te betalen. Na ontvangst ontvangt u de uitnodiging voor het ouderlogin loket. Hierin vindt u dan de plaatsingsovereenkomst die u dan kunt tekenen.

Incassering ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt betaald bij vooruitbetaling. Betaling geschiedt via automatische incasso. Er wordt maandelijks aan u gefactureerd. In de eerste week van de nieuwe maand ontvangt u de factuur en zal het factuurbedrag via een automatische incasso op de 6e  werkdag van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Indien het niet mogelijk is om de ouderbijdrage via automatische incasso te incasseren en/of wordt het bedrag gestorneerd dan zullen wij u de maand opvolgend hiervoor € 5,-- per kind in rekening brengen als zijnde kosten voor geen automatische incasso.

Inwonenden gemeente VOORST

De gemeente Voorst heeft een regeling voor gezinnen met 1 kostwinner. Zie hierover verder de documenten "Beleid gemeente Voorst" en het formulier "inkomensverklaring" onder het tabblad Inschrijven.

Let op; dit geldt alleen voor gezinnen die WONEN in de gemeente VOORST.