Kosten

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op 40-41 schoolweken. Dit betekent dat er voor de schoolvakantieweken, regio midden, en de Chr. Feestdagen, waarop de school gesloten is, niet betaald wordt. Het niet betalen van één maand ouderbijdrage, omdat u veel dagen hebt gemist, op vakantie bent geweest of anderzijds, is niet mogelijk. Deze dagen mogen op een andere ochtend worden ingehaald.

Onderstaande tarieven 2020 zijn opgedeeld in betaling van 12 maanden en 10 maanden. Als u ervoor kiest om 10 maanden te betalen ontvangt u in de maanden juli en augustus geen factuur. Als u kiest voor 12 maanden betaalt u de zomermaanden gewoon door.

http://www.toeslagen.nl hier kunt u een proefberekening maken

Peuterspeelzaal maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.45 uur tot 11.45 uur   Opvang:  3 uur
 
Bij betaling over 12 maanden
Bij betaling over 10 maanden
Aantal ochtenden per week
Kosten per uur
Kosten per maand
Gemiddelde aantal uren per maand
Kosten per maand
Gemiddelde aantal uren per maand
1
€  8,17
€     81,70
10
€      98,04
12
2
€  8,17
€   163,40
20
€    196,08
24
3
€  8,17
€    245,10
30
€    294,12
36
Incidenteel een extra ochtend
€   24,51
Peuterspeelzaal op woensdag Blokkentoren De Maten 8.30 uur tot 12.00 uur   Opvang  3.5 uur.

Bij betaling over 12 maanden

Bij betaling over 10 maanden

Aantal ochtenden per week

Kosten per uur

Kosten per maand

Gemiddelde aantal uren per maand

Kosten per maand

Gemiddelde aantal uren per maand

1

€  8,17

€      95,34

11,67

€   114,38

14

Incidenteel een extra ochtend
€   28,60


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 voor het eerste kind en € 6,25 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin. Bij inschrijving ontvangt u een factuur om uw inschrijfgeld te betalen. Na ontvangst ontvangt u de uitnodiging voor het ouderlogin loket. Hierin vindt u dan de plaatsingsovereenkomst die u dan kunt tekenen.

Incassering ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt betaald bij vooruitbetaling. Betaling geschiedt via automatische incasso. Er wordt maandelijks aan u gefactureerd. In de eerste week van de nieuwe maand ontvangt u de factuur en zal het factuurbedrag via een automatische incasso op de 6e  werkdag van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Indien het niet mogelijk is om de ouderbijdrage via automatische incasso te incasseren en/of wordt het bedrag gestorneerd dan zullen wij u de maand opvolgende hiervoor € 5,-- per kind in rekening brengen als zijnde kosten voor geen automatische incasso.

Inwonenden gemeente VOORST

De gemeente Voorst heeft een regeling voor gezinnen met 1 kostwinner. Zie hierover verder de documenten "Beleid gemeente Voorst" en het formulier "inkomensverklaring" onder het tabblad Inschrijven.

Let op; dit geldt dus alleen voor gezinnen die WONEN in de gemeente VOORST.