Wonend in Gemeente Voorst

Inwonenden gemeente VOORST

De gemeente Voorst heeft een regeling voor gezinnen met 1 kostwinner. Peuters van deze gezinnen mogen 8 uren per week kosteloos naar de Peuterspeelzaal. Dit komt voor de Blokkentoren neer op twee morgens volledig, of drie morgens met 1 uur eigen bijdrage. Zie hierover verder de documenten die u hieronder kunt downloaden

Let op; dit geldt dus alleen voor gezinnen die WONEN in de gemeente VOORST.


Beleid gemeente VOORST.pdf

Inkomensverklaring Blokkentoren (1).pdf