Procedure

Inschrijfvoorwaarden

U kunt uw kind voor één ochtend per week inschrijven. Echter uit de praktijk blijkt dat kinderen die twee ochtenden komen sneller wennen. Ook hechten zij zich sneller aan de aanwezige kinderen en pedagogisch medewerkster. Plaatsing is mede afhankelijk van de ochtenden waarvoor de ouders opvang vragen. Als die niet overeenkomen met ochtenden waarop nog plaats is, dan is plaatsing helaas niet mogelijk. Men kan op de wachtlijst worden geplaatst of tijdelijk eerst voor een andere ochtend kiezen totdat er plaats is op de gewenste ochtend.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de in het contract genoemde ingangsdatum en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en naar de basisschool gaat, of bij eerdere opzegging of verlenging van het contract i.v.m. instroommoment basisschool.

In verband met het wennen adviseren wij een minimale contractduur van 4 maanden. Een kind heeft tijd nodig om te wennen. Bij het ene kind gaat dit sneller dan bij het andere kind vandaar ons advies voor een plaatsingsperiode van minimaal 4 maanden. Dit betekent dat uw kind tenminste 4 maanden op De Blokkentoren is.

Aanmelden/inschrijven

Aanmelden/inschrijven is mogelijk zodra uw kind één jaar en zes maanden is geworden. De minimumleeftijd voor toelating van uw kind is twee jaar en drie maanden.

Procedure:

 • Aanmelden kan alleen via de link op onze website.
 • Houdt u er bij aanmelding rekening mee dat plaatsing een maand kan duren. Indien plaatsing op de gewenste dag niet mogelijk is nemen wij contact met u op.
 • De inschrijfkosten zijn € 12,50 bij het eerste kind en € 6,25 bij volgende kinderen. Als uw aanvraag mogelijk is ontvangt u de factuur van de inschrijfkosten. 
 • U krijgt een uitnodiging om uw ouderloginloket te activeren.
 • Hierna kunt u inloggen en uw plaatsingsovereenkomst en toestemmingsformulieren inzien en beoordelen. U heeft dan de keuze voor acceptatie of afwijzing.
 • De plaatsing is definitief op het moment dat de plaatsingsovereenkomst en toestemming voor automatische incasso door u geaccepteerd is. Dit is één formulier, de toestemming voor automatische incasso is een onderdeel van de plaatsingsovereenkomst.
 • Als de  plaatsingsovereenkomst na veertien dagen niet geaccepteerd is, kan de plaats aan andere ouders aangeboden worden.
 • Uw kind is ingeschreven tot zijn 4de verjaardag.

De overeenkomst wijzigen of uitbreiden

Voor het wijzigen/uitbreiden van uw contract hanteren wij één maand. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van wijzigingen. Alle wijzigingen gaan middels ons wijzigingsformulier of via de mail: h.guis@deblokkentoren.nl

Procedure:

 • Aanvraag per mail of via het ouderloket.
 • Uw aanvraag wordt gehonoreerd en u ontvangt een nieuwe plaatsingsovereenkomst  in uw ouderloginloket.
 • U accepteert de nieuwe plaatsingsovereenkomst en de wijziging is doorgevoerd en uw kind kan op de aangevraagde dag komen of komt een dag niet meer. Het automatische incasso formulier maakt ook nu onderdeel uit van dit formulier.

Accepteert u de nieuwe plaatsingsovereenkomst niet en doet dit met opgaaf van redenen, wij zullen dan contact met u opnemen.

De overeenkomst beëindigen

Als uw kind 4 jaar wordt, beëindigen wij de overeenkomst automatisch. Opzeggen is niet nodig. Mocht uw kind dan nog niet naar school gaan en langer op de Blokkentoren blijven dient u dit tijdig volgens de procedure wijzigen of uitbreiden aan te geven. Het is belangrijk om dit ruim op tijd te doen, omdat het plekje van uw kind anders in ons systeem automatisch vrij komt bij zijn/haar 4e verjaardag.

Procedure:

 • Uw aanvraag wordt verwerkt en u ontvangt een nieuwe plaatsingsovereenkomst  in uw ouderloginloket met hierin de nieuwe einddatum van de opvang.
 • U accepteert de nieuwe plaatsingsovereenkomst en de wijziging is doorgevoerd en uw kind wordt op de aangepaste datum uitgeschreven. Het automatische incasso formulier maakt ook nu onderdeel uit van dit formulier.
 • U ontvangt van ons een beëindigingsbrief via de mail.

Bij de beëindiging van het contract vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde dagen.

De opzegtermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door Ut Trepke. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang waar Ut Trepke bij aangesloten is onder aansluitnummer 8413. De algemene voorwaarden zijn te lezen achterin het informatieboekje.