Doelgroep

De peuterspeelzaal van De Blokkentoren richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot en met 4 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons.

Samen met een vast team wordt gestalte gegeven aan een christelijke peuterspeelzaal, waar Gods Woord en de liefde tot de Heere en de naaste centraal staan.

Bijbelvertellingen, liedjes zingen, voorlezen, kringgesprekjes, bewegen, binnen- en buiten spelen, knutselen en verjaardag- en afscheidsfeestjes vieren zijn activiteiten die binnen het dagritme van een ochtend horen.

De situatie in De Blokkentoren is erop gericht dat de kinderen in, een op kinderen afgestemde omgeving, een gezellige, ontspannen en een prettige tijd door brengen zodat zij zich er veilig, thuis en geborgen voelen. Hierbij staat het belang van het kind centraal en de begeleiding en stimulering van de ontwikkeling van het kind. Tevens zullen het overbrengen van waarden een normen, met als basis de Bijbel, een belangrijke rol spelen.