Wie zijn wij?

De Blokkentoren is een professionele peuterspeelzaal waarin het welzijn van het kind centraal staat. Met plezier naar De Blokkentoren gaan, je veilig, prettig en geaccepteerd voelen, zijn belangrijke basisbehoeften. 


Bovenstaande doen wij vanuit onderstaand principe:

De Blokkentoren heeft als grondslag de Bijbel, opgevat overeenkomstig de “Drie formulieren van enigheid” zoals deze zijn vastgelegd op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618-1619 en maakt gebruik van de Bijbel zoals die is overgezet uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode.

Het christelijke/reformatorische karakter uit zich onder andere in de Bijbelvertellingen, die een vast onderdeel van de morgen vormen. In Psalm 78 staat: “Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” Over deze wonderen (Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, maar ook de wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft) vertellen de leidsters aan de peuters. Hiervoor maken wij gebruik van de Kijk- en luisterbijbel van Laura Zwöverink en Flanelplaten van stichting Timotheüs op ons flanelbord.

Peuterspeelzaal de Blokkentoren is een christelijk/reformatorische peuterspeelzaal die valt onder de organisatie van KDV Ut Trepke gevestigd te Empe. KDV Ut Trepke realiseert deze peuterspeelzaal in samenwerking met de Eben- Haëzerscholen gevestigd in Apeldoorn en Teuge en maakt gebruik van hun faciliteiten.LET OP: in de zomervakantie zijn wij beperkter bereikbaar per mail.
Bij dringende zaken bel: 06 38 79 64 10. Nieuws maandag 19 juli 2021

Bereikbaarheid zomervakantie

Zomerperiode: Let op; in de zomervakantie zijn ...

Lees meer »