Wie zijn wij?


Welkom bij christelijke Peuterspeelzaal De Blokkentoren!


De Blokkentoren is een professionele, christelijke peuterspeelzaal waarin het welzijn van het kind centraal staat. Met plezier naar De Blokkentoren gaan, je veilig, prettig en geaccepteerd voelen, zijn belangrijke basisbehoeften. Tegelijk is De Blokkentoren een veilige omgeving om de sociale èn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en dat volgens normen en waarden die wij ontlenen aan de Bijbel.

De Blokkentoren heeft als grondslag de Bijbel, opgevat overeenkomstig de “Drie formulieren van enigheid” zoals deze zijn vastgelegd op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618-1619 en maakt gebruik van de Bijbel zoals die is overgezet uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode.

Het christelijke/reformatorische karakter uit zich onder andere in de Bijbelvertellingen, die een vast onderdeel van de morgen vormen. 

In Psalm 78 staat: “Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” 
Over deze wonderen (Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, maar ook de wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft) vertellen de leidsters aan de peuters. Hiervoor maken wij gebruik van de Kijk- en luisterbijbel van Laura Zwoferink en Flanelplaten van stichting Timotheüs op ons flanelbord.

Peuterspeelzaal de Blokkentoren is een christelijk/reformatorische peuterspeelzaal. Wij realiseren deze peuterspeelzaal in samenwerking met de Eben- Haëzerscholen gevestigd in Apeldoorn en Teuge en maken gebruik van hun faciliteiten.


Nieuws dinsdag 17 mei 2022

Vacature Vrijwilliger

Vacature vrijwilliger De BlokkentorenMin. 1 ochten...

Lees meer »

Nieuws maandag 27 juni 2022

Er is weer plek!!

Na een tijd lang een wachtlijst te hebben gehad, i...

Lees meer »